De vereniging

Zeewolde bezit al vanaf haar eerste prille jaren een eigen carillon in de toren van het kerkelijk centrum “Open Haven” , dat wekelijks bepeelt wordt door de stadsbeiaardier. De vereniging “Vrienden van het Carillon Zeewolde”, opgericht op 18 december 1987, exploiteerd dit carillon en draagt zorg voor regelmatige bespeling en onderhoud van het instrument.

Daarnaast stimuleert de vereniging al meer dan 25 jaar de liefde voor de beiaard- en muziekcultuur in Zeewolde door jaarlijks gratis concerten te organiseren en educatieve scholenprojecten op te zetten. Het carillon speelt daarin altijd een min of meer prominente rol.

Dat de vereniging goed werk verricht blijkt uit de vele positieve reacties en enorme opkomst bij concerten: Zeewolde is in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een veelkleurig centrum van onbaatzuchtig muziekplezier voor jong en oud.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
Bart Mussche, voorzitter; penningmeester
Wim Sprick, vice-voorzitter;
Lydia Mussche-Zwart, secretaris;

Versterking van het bestuur is welkom! Heeft u interesse of lijkt het u leuk op een andere manier een bijdrage te leveren aan de vereniging, neem dan contact op met de secretaris via [email protected]

Jaarlijks vind in het voorjaar een Algemene Leden Vergadering plaats, gevolgd door een voorjaarsconcert dat voor iedereen toegankelijk is.
Op de laatste zaterdag van augustus organiseert de vereniging het openlucht Havenconcert, dat publiek uit het hele land trekt.
In het najaar worden afwisselend excursies of kerstconcerten georganiseerd.

Lidmaatschap kost slechts € 10,- per jaar.  •  

    beiaardklavier